Bản Quyền

1. Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi không lưu trữ và upload phim lên hệ thống, không có ngoại lệ cho bất cứ danh mục nàoCác bài đánh giá phim được thực hiện bởi team quản lý chất lượng nội dung của SUBNHANHTV để cung cấp thêm các thông tin chung cho người đọc.

Các bộ phim được phát sóng thông qua những đường dẫn chia sẻ từ nhiều nguồn khác nhau như youtube, vimeo, hydrax, dailymotion,… dưới hình thức ẩn danh. Chính vì thế trách nhiệm nội dung về những đường link phim được đăng tải không thuộc trách nhiệm của SUBNHANHTV. Đội kiểm duyệt nội dung vẫn luôn làm việc tích cực để đảm bảo không xuất hiện những danh mục phim không phù hợp, nội dung lừa đảo hay chống đối tiêu cực.

 

2. Bản quyền

SUBNHANHTV không chịu trách nhiệm bản quyền cũng như không sở hữu bản quyền của các bộ phim được phát sóng thông qua link chia sẻ, việc yêu cầu các thành viên cung cấp giấy chứng nhận sở hữu bản quyền cũng không khả thi nên về các nội dung phim được đăng tải và phát sóng, nếu có bất cứ vi phạm nào về bản quyền mà bạn là người sở hữu bản quyền đó, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ email tại phần liên hệ. Sau khi xác minh tính xác thực của thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung vi phạm khỏi website trong vòng 24h.

Nếu bạn cung cấp các thông tin không chính xác hoặc cố ý giả mạo thông tin, chúng tôi có quyền chặn phương thức liên lạc của bạn mà không cần thông báo trước.